مخابرات منطقه هرمزگان
 
 
 
 
به منظور استفاده بهینه از زیرساختهای ارتباطی استان و در راستای خدمت رسانی به مشتریان

سامانه  انتقال شماره تلفن ثابت  بین مشتریان با قابلیتهای زیر در دسترس میباشد:

- امکان اعلام شماره های تلفن ثابت خود جهت فروش به سایر مشتریان
- امکان انتخاب شماره  تلفن ثابت از لیست موجود جهت  خریداری آن از مالک خط